KUDEATZEKO GAITASUNA

Gure lantaldeak lan egiteko metodo egituratua du, baliabideak optimizatzeko eta, horrela, hartutako konpromisoak betetzeko.

Gure prozesuak malgutu eta bezeroekin ikaskuntza bateratua sustatzen dugu, etorkizuneko proiektuetan itzulia izateko. Hori guztia, Mycesa osatzen dugun pertsonen inplikazioari eta gure lan-eskemari esker.

Plangintza egitea

 Gure baliabideak aztertzea, proiektuetako prozesu guztietan bezeroekin batera erabaki arduratsuak hartzeko.

Antolatzea

 Giza baliabideak nahiz baliabide teknikoak eraginkortasunez esleitzea (azpikontratazioaren kudeaketa barnean hartuta), hartutako konpromisoak betetzeko.

Zuzentzea

 Fase kritikoak eta lan-plana burutzeaz arduratzen den taldearen komunikazioa zuzentzea.

Koordinatzea

 Proiektuan parte hartzen duten prozesuen eta pertsonen arteko elkarrekintzaren bidez helburuak lortzen laguntzea. Bezeroarekiko aldebiko harremanez elikatzen gara.

Kontrolatzea

 Esleitutako zereginen gauzatze-maila gainbegiratu eta lan-planari eta hartutako konpromisoei doituta daudela ziurtatzea, bezeroarekin batera jardunez.

inet management system

KALITATE BERMEA

Aenor eta IQNETek ziurtatzen dute Mycesa-k ISO 9001: 2015 arauaren araberako kalitatearen kudeaketa sistema bat duela, pieza metalikoak ekoizteko jardueretarako fresatzeko, aspergarria eta tornugintzako; zatiak eta muntaiak muntatzeko.